Hiển thị một kết quả duy nhất

31.750.000 
30.600.000 
9.600.000 
31.300.000 
32.100.000