1. Điều kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ trên website anybuy.com.vn:
a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

– Vận chuyển tận nơi:

+ Áp dụng cho khách hàng trong nội thành Hà Nội

+ Phí vận chuyển: miễn phí

– Chuyển phát nhanh:

+ Áp dụng cho các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu. Nếu khách hàng không yêu cầu mà chúng tôi áp dụng phương thức giao hàng này chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý khách hàng, sau khi được sự đồng ý của quý khách chúng tôi mới áp dụng phương thức giao hàng này.

+ Phí vận chuyển: Khách hàng chịu 100%

– Gửi xe tải, xe khách, tàu:

+ Áp dụng cho các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu. Nếu khách hàng không yêu cầu mà chúng tôi áp dụng phương thức giao hàng này chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý khách hàng, sau khi được sự đồng ý của quý khách chúng tôi mới áp dụng phương thức giao hàng này.

+ Phí vận chuyển: Khách hàng chịu 100%

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ (có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng):

– Đối với sản phẩm có sẵn hàng:

+ Giao hàng trực tiếp: 24h – 48h sau khi nhận được đơn đặt hàng.

+ Giao hàng gián tiếp: Phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ giao hàng mà khách hàng lựa chọn.

– Đối với sản phẩm đặt hàng: thời gian giao hàng tối thiểu là 7 ngày và tối đa là 30 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng. Sau thời gian đặt hàng thời gian giao hàng sẽ tính tiếp như đối với sản phẩm sẵn hàng.

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

2. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để thông báo. Trong trường hợp không thương lượng được chúng tôi cam kết hủy hợp đồng nếu khách hàng muốn.

Gửi phản hồi